Zhrnutie projektu: I-4 – Ipolyvölgye Festival

Zhrnutie projektu

Cieľom nášho projektu je zvýšiť pohraničný cestovný ruch v regióne Dolného Poiplia, zachovať ich kultúru a tradície prostredníctvom organizovania rôznych tematických festivalov, miestnymi samosprávami a neziskovými organizáciami regiónu. Festivaly sme pomenovali „I-4 – Ipolyvölgye Festival”. Štyri festivaly budú realizované v roku 2021 v obciach Ipolydamásd, Chľaba, Vyškovce nad Ipľom a Letkés, na oboch stranách hranice.
Cieľom festivalov je pokračovať a posilňovať viacročnú medzinárodnú spoluprácu medzi hraničnými osadami, podporovať rozšírenú propagáciu regiónu v oblasti kultúry a cestovného ruchu, zapojiť aktivizovať všetky vekové skupiny občanov žijúcich na hraniciach a zapojiť ich do kultúrnych programov. Dôležitým spojovacím bodom festivalov budú mosty cez Ipeľ.
Téma festivalov jednotlivých miest je rozlišný. Obsahujú viac pestré kultúrne akcie, historické programy, rad športových a rodinných programov, tematických výstav, literárnych a hudobných programov, prednášky na tému turistiky a prírody, najmä pre obyvateľov v pohraničnej oblasti, ale aj pre ostatných účastníkov festivalov. Považujeme za dôležité šíriť informácie oudalostiach, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu úroveň účasti, ako aj vysokú úroveň udalostí a ich pokračovanie v nasledujúcich rokoch, čím sa zvýši návštevnosť prihraničného regiónu.

Pomoc

Príjemca pomoci: Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Volajte: Interreg V-A Slovakia
Program spolupráce v Maďarsku, Fond pre malé projekty

Názov projektu: I-4 – Ipolyvölgye Festival

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je cezhraničná spolupráca maďarských a slovenských osád na dolnom cíli, ako aj zachovanie ich kultúry a tradícií prostredníctvom spoločného trojdňového festivalu medzi obcami a mestami. Mimovládne organizácie.

Výška pomoci: 49 358,06 EUR

Intenzita alebo výška pomoci: 85%

ID projektu: SKHU / WETA / 1801 / 1,1 / 010

Obsah tejto webstránky nemusí odzrkadlovať oficiálne stanovisko Európskej únie.